KeyShot – program szkolenia

Kurs Keyshot ma na celu szybkie i skuteczne wdrożenie procesu wizualizacji w szeroko pojętym cyklu projektowym. Profesjonalny rendering jako cześć etapu prototypownia jest dziś niezbędnym składnikiem każdej dokumentacji. Uczestnik szkolenia zostanie wyposażony w niezbędną wiedzę, która pozwoli samodzielnie realizować potrzeby związane z wizualizacją, niezależnie od stopnia skomplikowania projektu.

Po ukończeniu tego szkolenia, użytkownik będzie w stanie samodzielnie:

 • swobodnie poruszać się w modułach programu oraz łączyć go z dowolną aplikacją do projektowania
 • imporotwać i eksportować geometrię oraz poszczególne składniki używane do renderingu scen
 • samodzielnie modyfikować i tworzyć materiały, znać ich rodzaje i główne właściwości
 • zarządzać zasobami i biliotekami w programie
 • skutecznie dopierać i osadzać tekstury i mapy w materiałach w celu osiągnięcia różnych efektów, między innymi wielowarstwowości materiałów, ich przezroczystości oraz stopnia zużycia danej powierzchni
 • ustawiać środowiska oświetleniowe oraz pozyskiwać własne mapy środowiskowe
 • doświetlać sceny za pomocą świateł lokalnych
 • tworzyć własne studia prezentacji i wersje wizualizacji i produktu
 • komponować scenę pod katem zasad kompozycji i prezentacji
 • samodzielnie dobierać ilość szczegółów oraz jakość renderingu finalnego w zależności od czasu, którym dysponujemy na realizację wizualizacji
 • renderować wiele scen jedna po drugiej
 • dzielić renderowaną sceny na komponenty używane później do postprodukcji
 • animować poszczególne części projektu

Program szkolenia:

1. Wstęp

2. Praca z materiałami
– dostęp do biblioteki materiałów
– nakładanie materiałów
– korzystanie z bibliotek wewnątrz panelu Projekt
– kopiowanie i wklejanie materiałów
– edycja materiałów
– praca z oknem wyboru koloru
– zapisywanie materiałów
– szablony materiałów

3. Teksturowanie i mapowanie
– wiadomości wstępne
– mapowanie tekstur
– interaktywne narzędzie do mapowania
– mapy – kolor
– mapy – rozświetlenie
– mapy – nierówności
– mapy – maski krycia

4. Techniki teksturowania proceduralnego
– wprowadzenie
– mapy – granit
– mapy – skóra
– mapy – marmur
– mapy – szum
– mapy – drewno

5.Etykiety i oznaczenia
– dodawanie etykiet
– kasowanie etykiet
– powielanie etykiet
– warstwy
– mapowanie, umieszczanie, skalowanie i obrót etykiet
– intensywność
– głębokość
– dwie strony
– odbłysk
– współczynnik załamania

6. Oświetlanie scen
– wprowadzenie
– zmiana oświetlenia środowiskowego
– zmiana jasności i kontrastu oświetlenia środowiskowego
– zmiana kierunku oświetlenia oraz sterowanie odbiciami
– kolor tła
– cienie i odbicia na podłożu
– światła fizyczne

7. Edytor map środowiskowych
– praca z edytorem
– modyfikacja map
– elementy podświetlające

8. Praca z kamerami
– wprowadzenie
– warianty wizualizacji

9. Ustawienia silnika – tryb pracy w czasie rzeczywistym
– wprowadzenie
– ustawianie rozdzielczości
– jasność i wartość gamma
– predefiniowane ustawienia jakości
– odbicia pierwotne
– jakość cieni
– stopień szczegółowości cieni
– oświetlenie globalne
– oświetlenie podłoża
– siatka podłoża
– efekty dodatkowe

10. Ustawienia silnika – rendering finalny
– wprowadzenie
– zapisywanie zrzutów ekranu
– ustawienia zawansowane
– czas maksymalny
– maksymalna ilość próbek
– kolejkowanie renderingów
– renderowanie fragmentu
– zapis animacji
– kanały renderingu

11. Materiały – typy i ustawienia
– wprowadzenie
– ustawianie parametrów
– rodzaje materiałów i ich właściwości.