Rhinoresurf – Bardins Sp. z o.o.

Rhinoresurf

Tworzenie powierzchni NURBS ze skanów

RhinoResurf to rozszerzenie do programu Rhino umożliwiające tworzenie i rekonstrukcję geometrii NURBS z obiektu zapisanego w postaci siatki trójkątów lub chmury punktów. Istotnymi cechami wtyczki jest możliwość definiowania maksymalnych odchyleń pomiędzy powierzchnia wyjściową a końcową. Co więcej, umożliwia ona zapewnienie ciągłości na poziomie G1 pomiędzy tworzonymi powierzchniami.

rhinoresurf

Utworzony model NURBS z wykorzystaniem funkcji Automatic surfaces generation from mesh, Od lewej: zaimportowana siatka w formacie .obj, utworzona sieć krzywych, gotowe powierzchnie NURBS

Jak każda wtyczka programu Rhino, wymaga zainstalowania i uaktywnienia w programie. Po wykonaniu tych czynności otrzymamy dostęp do nowego paska narzędzi, w którym możemy znaleźć takie opcje jak:

Single surface from points – tworzenie powierzchni NURBS z chmury punktów
Single surface from mesh – tworzenie powierzchni NURBS z siatek trójkątów lub poligonów
Single surface from curves – tworzenie powierzchni NURBS z krzywych
Automatic surfaces from mesh – narzędzie do generowania sieci krzywych, z których następnie możemy wygenerować powierzchnię NURBS
Point cloud to mesh, Meshes to Points – narzędzia umożliwiające przetwarzanie siatek na chmurę punktów i odwrotnie.

rhinoresurf bardins

Przykładowa operacja na wygenerowanej powierzchni – przycięcie z wykorzystaniem funkcji Trim

Dodatek RhinoResurf to idealne rozwiązanie przede wszystkim dla osób, które chcą modyfikować zeskanowane obiekty na poziomie geometrii NURBS. W większości wypadków ustawienia automatyczne poszczególnych opcji pozwalają na uzyskanie zadowalających efektów, co czyni tę wtyczkę bardzo pomocnym narzędziem.

Rhinoresurf

do nabycia w naszym sklepie http://sklep.bardins.pl