Świat w 3D – kwalifikacje przyszłości

Projekt „Świat w 3D – kwalifikacje przyszłości” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Realizatorem projektu jest Bardins Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Okres realizacji: 01.10.2017 r. – 30.09.2019 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest podnoszenie umiejętności i uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych w obszarze projektowania i druku 3D oraz skanowania 3D przez 180 osób poprzez realizację specjalistycznych szkoleń:

– Projektowanie 3D od podstaw (40 godz.), program szkolenia
– Komputerowe projektowanie jachtów i łodzi (40 godz.) program szkolenia
– Druk 3D w praktyce (40 godz.), program szkolenia
– Skanowanie 3D i fotogrametria cyfrowa (40 godz.), program szkolenia
– Komputerowe projektowanie biżuterii (40 godz.), program szkolenia

Uczestnikom zapewniamy:
– 40 godzin zajęć szkoleniowych,
– materiały dydaktyczne,
– serwis kawowy oraz lunch.

Kto może wziąć udział w projekcie:
Osoby dorosłe, powyżej 18 roku życia, zamieszkujące na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
Do udziału w projekcie szczególnie zachęcamy kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Terminy rekrutacji:
Od 1 do 31 czerwca 2018
Od 1 do 28 lutego 2019

Jak się zgłosić do udziału w projekcie:
Wypełnione zgłoszenie uczestnictwa należy dostarczyć listownie lub osobiście do biura projektu.
Dostarczenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.
Po wstępnej weryfikacji Koordynator Projektu skontaktuje się w celu realizacji dalszego etapu procesu rekrutacyjnego.

Harmonogram szkoleń w Szczecinie:
Komputerowe projektowanie jachtów i łodzi:
5-9 luty 2018, 19-24 luty 2018, 16-20 kwietnia 2018
Projektowanie 3D od podstaw:
22-26 stycznia 2018, 12-17 luty 2018, 14-15 kwietnia 2018, 23-25 kwietnia 2018
Druk 3D w praktyce:
5-9 marca 2018, 19-23 marca 2018 
Skanowanie 3D i fotogrametria cyfrowa:
21-25 maja 2018
Komputerowe projektowanie biżuterii:
9-10,16-18 czerwca 2018 – zajęcia głównie w weekendy

Zajęcia odbywają się w godzinach od 9 do 16 w budynku Technoparku Pomerania w Szczecinie przy ul. Cyfrowej 6 dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Planowane terminy szkoleń w Koszalinie:
Projektowanie 3D od podstaw (III kwartał 2018)
Skanowanie 3D i fotogrametria cyfrowa (III kwartał 2018)
Komputerowe projektowanie biżuterii (III kwartał 2018)

Uwaga! Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio z koordynatorem projektu.

Biuro projektu: Bardins Sp. z o.o., ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin
Koordynator projektu: Elżbieta Burzyńska, e-mail: projekty@bardins.pl , tel. 91 40 40 946

Dokumenty rekrutacyjne:
Zgłoszenie uczestnictwa

REGULAMIN PROJEKTU