Świat w 3D – kwalifikacje przyszłości

 

Projekt „Świat w 3D – kwalifikacje przyszłości” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Realizatorem projektu jest Bardins Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Okres realizacji: 01.10.2017 r. – 30.09.2019 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest podnoszenie umiejętności i uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych w obszarze projektowania i druku 3D oraz skanowania 3D przez 180 osób poprzez realizację specjalistycznych szkoleń:

– Projektowanie 3D od podstaw (40 godz.), program szkolenia
– Komputerowe projektowanie jachtów i łodzi (40 godz.), program szkolenia
– Druk 3D w praktyce (40 godz.), program szkolenia
– Komputerowe projektowanie biżuterii (40 godz.), program szkolenia
– Skanowanie 3D i fotogrametria cyfrowa (40 godz.), program szkolenia

Uczestnikom zapewniamy:
– 40 godzin zajęć szkoleniowych,
– materiały dydaktyczne,
– serwis kawowy oraz lunch
– certyfikat ukończenia.

Kto może wziąć udział w projekcie:
Osoby dorosłe, powyżej 18 roku życia, zamieszkujące na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
Do udziału w projekcie szczególnie zachęcamy kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Termin rekrutacji:
Od 1 do 30 czerwca 2018 r.

Jak się zgłosić do udziału w projekcie:
Wypełnione zgłoszenie uczestnictwa należy dostarczyć listownie lub osobiście do biura projektu.
Dostarczenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.
Po wstępnej weryfikacji Koordynator Projektu skontaktuje się w celu realizacji dalszego etapu procesu rekrutacyjnego.

Harmonogram szkoleń w Szczecinie:

Projektowanie 3D od podstaw: 17-21.09.2018,  5-9.11.2018, 12-13 i 19-21.01.2019
Komputerowe projektowanie jachtów i łodzi: 19-23.11.2018
Druk 3D w praktyce: 27-31.08.2018,  8-12.10.2018
Komputerowe projektowanie biżuterii:  22-26.08.2018,  24-28.11.2018 
Skanowanie 3D i fotogrametria cyfrowa: 6-10.08.2018,  10-14.09.2018,  3-7.12.2018

Zajęcia odbywają się w godzinach od 9 do 16 w budynku Technoparku Pomerania w Szczecinie przy ul. Cyfrowej 6 dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Harmonogram szkoleń w Koszalinie:
Projektowanie 3D od podstaw: 17-21.10.2018

Uwaga! Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z koordynatorem projektu.

Biuro projektu: Bardins Sp. z o.o., ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin
Koordynator projektu: Elżbieta Burzyńska, e-mail: projekty@bardins.pl , tel. 91 40 40 946

Dokumenty rekrutacyjne:
Zgłoszenie uczestnictwa

REGULAMIN PROJEKTU