V-ray – program szkolenia

Krótka charakterystyka szkolenia
Szkolenie obejmuje 2 dni nauki jednego najpopularniejszych silników renderujących dostępnych dziś na rynku.
Niezależnie od użytkowanej wersji V-ray’a, (pod Rhinoceros, Cinema 4D, 3dsmax, Softimage XSI, czy Sketchup) uczestnik szkolenia zapozna się i przećwiczy sposoby i techniki tworzenia wirtualnych scen i wizualizacji, posiądzie umiejętności samodzielnego fotorealistycznego renderowania scen zamkniętych (wnętrza), otwartych (np. architektura) oraz prezentacji produktów (studio).

Wymagania wstępne
Znajomość  obsługi  jednej z aplikacji  bazowych  tj.  Rhinoceros,  Sketchup,  3dsmax,  Softimage  XSI, Maya  lub  Cinema  4D  na  poziomie  podstawowym  jest  niezbędna.
Mile  widziane jest także doświadczenie w pracy z danym programem.

Cel i efekty szkolenia:
Po ukończeniu tego szkolenia, użytkownik będzie w stanie samodzielnie:

 • poruszać się  i operować poszczególnymi opcjami V-ray
 • rozumieć podstawowe strategie i metody wizualizacji i dobierać odpowiednią pod własny projekt
 • zarządzać i edytować zbiory materiałów
 • tworzyć własne materiały
 • konwenterować materiały z innych silników renderujących i dostosowywać je do własnych potrzeb
 • dowolnie ustawiać kamery, znając  ich właściwości fizyczne
 • dobierać odpowiednie rodzaje świateł w zależności od wymagań projektowych
 • renderować sceny wewnątrz pomieszczeń
 • renderować sceny w środowisku typu studio
 • renderować przedmioty z wykorzystaniem efektów środowiskowych na zewnątrz
 • optymalizować sceny, aby liczyły się szybciej bez starty jakości wizualizacji
 • posługiwać się w stopniu podstawowym techniką postprocesingu
 • renderować skomplikowane sceny za pomocą sieci komputerów.

Program szkolenia

 1. Interfejs użytkownika i poszczególne zakładki opcji  w przykładach  
V-ray wyposażony jest w wiele narzędzi, które ułatwiają szybkie i wygodne tworzenie wizualizacji. Ponieważ jednak niektóre z nich spisują się najlepiej w odpowiednich środowiskach  i  warunkach,  warto  omówić  je  wszystkie  na  konkretnych  przykładach,  aby  mieć świadomość zasadności stosowania poszczególnych funkcji w naszych projektach:
– analiza i praktyczny przegląd opcji zakładek V-ray
– rodzaje scen i strategii ich tworzenia
– rodzaje oświetlania scen
– algorytmy wizualizacji i wygładzania
– kolor i postrzeganie koloru przez człowieka
– postprocesing i jego rola w wizualizacji

2. Zarządzanie materiałami, światła i kamery 
W tej części uwaga skupia się na materiałach – bez nich nie byłoby tak dobrego efektu wizualizacji. Zarządzanie materiałami i ich tworzenie to kluczowe techniki w procesie opanowania danego silnika renderującego.
– tworzenie materiałów różnych rodzajów i przeznaczenia
– kolekcje materiałów, biblioteki i zarządzanie nimi
– wizualizacja, ocena i analiza jakości modelu przy użyciu opcji zaawansowanego cieniowania
– konwersja materiałów z innych systemów
– podstawowe właściwości kamery, właściwości fizyczne kamery
– rodzaje świateł i metodologia ich stosowania
3. Praktyczne projekty – wizualizacja wnętrz 
W  tej  części  cel  nadrzędny  to  opanowanie  technik  renderowania  pomieszczeń  zamkniętych w zależności od tego, co w sobie zawierają, kształtów otaczających oraz pory dnia.
– porównanie wymagań / celów wizualizacji zewnętrznej i wnętrz
– oświetlanie scen wnętrz za pomocą zewnętrznych świateł
– rola pozostałych źródeł światła z scenie wizualizacji wnętrza
– odbicia wtórne – droga do sukcesu
– zmiana pory dnia i nastroju sceny

4. Praktyczne projekty – wizualizacja zewnętrzna
Za pomocą V-ray i efektów środowiskowych, oświetlenia HDRI jesteśmy w stanie ustawić każdy wirtualny obiekt, (np. budynek, most) w realnym lub także wirtualnym środowisko w sposób taki, aby możliwie najpełniej przypominał obiekty realnie występujące w naszym świecie.
– odbicia
– dyfuzja / rozproszenie
– oświetlenie środowiskowe
– metody oświetlania sceny zewnętrznej
– zmiana nastroju sceny
– duże sceny i problemy optymalizacji z nimi związane

5. Praktyczne projekty – wizualizacja typu studio
W ostatniej części uwaga skupiona zostaje na najczęściej wykorzystywanym sposobie wizualizacji  –  prezentacji  produktu.  Tego  typu  techniki  często  obserwujemy  w  mediach.
Technika ta pozwala na prezentacje być może nie istniejącego produktu w formie wirtualnego  zdjęcia  z  wirtualnego  studio,  które  jednak  można  wykorzystać  do  realnych  już,  komercyjnych np. celów.
– oświetlenie typu studio
– budujemy własne studio
– HDRI – klucz do sukcesu
– ustawianie sceny
– światła dopełniające.

 

Zapraszamy!