O firmie

Kolejny rok mamy przyjemność dostarczać Państwu nowe pomysły i rozwiązania wsparte wieloletnim doświadczeniem.

dwa

Bardins Sp. z o.o. jest szczecińską firmą z branży IT specjalizującą się w nowoczesnych narzędziach do projektowania, wizualizacji i druku 3D. W 2019 roku obchodzimy 20-lecie działalności firmy.

Nasza firma jest dostawcą szerokiej gamy produktów, w tym oprogramowania do projektowania przestrzennego, silników renderujących oraz drukarek 3D. W 1999 roku wprowadziliśmy na rynek polski program Rhinoceros, który jest obecnie standardowym narzędziem do projektowania 3D w wielu dziedzinach nauki i przemysłu. Jesteśmy prekursorami w zastosowaniu fotogrametrii cyfrowej w digitalizacji 3D obiektów historycznych i zabytkowych oraz twórcami własnych, autorskich rozwiązań w dziedzinie cyfrowej rekonstrukcji 3D na podstawie planów, zdjęć, dokumentów, itp.

Firma prowadzi specjalistyczne szkolenia. Posiadamy status Akademii Edukacyjnej oraz Partnera Egzaminacyjnego Fundacji VCC. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem w Polsce ponad 20 firm i instytucji z całego świata.

Firma jest członkiem Północnej Izby Gospodarczej, Klastra Przemysłów Kreatywnych i Klastra IT w Szczecinie. Wpisana jest również do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Wyróżniamy się na rynku. Tworzymy własne projekty, poświęcamy wiele czasu na testowanie optymalnych rozwiązań oraz wdrażanie innowacji w tradycyjne sposoby pracy. Wspieramy niezależnych twórców i projektantów.

„Oferowane produkty i usługi są przez nas uważnie dobierane. Udało nam się wypromować i wdrożyć na naszym rynku wiele rewolucyjnych i nowoczesnych technologii programowych. Za przykład niech posłuży ekonomiczne projektowanie i prototypowanie przestrzenne za pomocą krzywych i powierzchni NURBS, wykorzystanie fotogrametrii w automatyce tworzenia modeli 3D, czy ostatnio, wykorzystanie algorytmów generatywnych w procesach szybkiego tworzenia parametrycznych powierzchni przestrzennych.”

Piotr Burzyński, Prezes Zarządu Bardins Sp. z o.o.

Misja

Naszym celem jest bycie liderem i ekspertem w dziedzinie modelowania, projektowania i druku 3D.
Chcemy oferować naszym klientom wysokiej jakości produkty i usługi,  dzielić się wiedzą i doświadczeniem oraz aktywnie uczestniczyć w rozwoju lokalnych społeczności.

Wizja

Podstawą naszej działalności jest propagowanie świata 3D poprzez organizację szkoleń.  Pracujemy nad udoskonalaniem naszej oferty. Wychwytujemy nowe trendy i innowacyjne roz