Bardins Sp. z o.o. jest szczecińską firmą z branży IT specjalizującą się w nowoczesnych narzędziach do projektowania, wizualizacji i druku 3D. W 2019 roku obchodziliśmy 20-lecie działalności firmy.

Nasza firma jest dostawcą kilku ciekawych produktów związanych z projektowaniem przestrzennym i grafiką 3D. W 1999 roku wprowadziliśmy na rynek polski program Rhinoceros, który jest obecnie standardowym narzędziem do projektowania 3D w wielu dziedzinach nauki i przemysłu. Jesteśmy prekursorami w zastosowaniu fotogrametrii cyfrowej w digitalizacji 3D obiektów historycznych i zabytkowych oraz twórcami własnych, autorskich rozwiązań w dziedzinie cyfrowej rekonstrukcji 3D na podstawie planów, zdjęć, dokumentów, itp.

Firma prowadzi specjalistyczne szkolenia. Posiadamy status Akademii Edukacyjnej oraz Partnera Egzaminacyjnego Fundacji VCC

Firma jest członkiem Północnej Izby Gospodarczej i Klastra Przemysłów Kreatywnych w Szczecinie. Wpisana jest również do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Wyróżniamy się na rynku. Tworzymy własne projekty, poświęcamy wiele czasu na testowanie optymalnych rozwiązań oraz wdrażanie innowacji w tradycyjne sposoby pracy. Wspieramy niezależnych twórców i projektantów.

„Udało nam się wypromować i wdrożyć na naszym rynku wiele rewolucyjnych i nowoczesnych technologii programowych. Za przykład niech posłuży ekonomiczne projektowanie i prototypowanie przestrzenne za pomocą krzywych i powierzchni NURBS, wykorzystanie fotogrametrii w automatyce tworzenia modeli 3D, czy ostatnio, wykorzystanie algorytmów generatywnych w procesach szybkiego tworzenia parametrycznych powierzchni przestrzennych.”

Piotr Burzyński
Prezes Zarządu Bardins Sp. z o.o.

Misja

Chcemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem z naszymi klientami i partnerami oraz oferować najwyższej jakości produkty i usługi.

Wizja

Podstawą naszej działalności jest propagowanie świata 3D poprzez organizację szkoleń. Wychwytujemy nowe trendy i innowacyjne rozwiązania na przyszłość.

Wartości

Przyszłość budujemy w oparciu o takie wartości jak profesjonalizm, współpraca, uczciwość. Chcemy aktywnie uczestniczyć w rozwoju lokalnych społeczności.