Pracownia 3D

Zajmujemy się digitalizacją i rekonstrukcją 3D obiektów historycznych i zabytkowych. Jesteśmy twórcami własnych, autorskich rozwiązań w dziedzinie cyfrowej rekonstrukcji 3D na podstawie planów, zdjęć, dokumentów, itp. Nasz zespół tworzy grupa doświadczonych specjalistów których łączy wspólna pasja. Zapraszamy do współpracy!

Prace w mauzoleum Podewilsów w Krągu

Sar­ko­fag Ada­ma Po­de­wil­sa wy­ko­na­no z rzeź­bio­ne­go pia­skow­ca, mar­mu­ru i ala­ba­stru. Usta­wio­ny został na sze­ściu ku­li­stych pod­po­rach ze sty­li­zo­wa­ny­mi ...

Wizyta na zamku Krąg

Zamek w Krągu jest jedna z kilku najlepiej zachowanych renesansowych siedzib rycerskich Pomorza. Pod koniec XV stulecia książę pomorski Bogusław X warownię w Krągu ofiarował swemu rycerzowi – Adamowi von ...

Skanowanie obelisku na cmentarzu w Stolcu

Pomnik wykonany został z cegieł następnie pokryty został płytami z piaskowca. W jego górnej części znajduje się obramowany laurowym wieńcem medalion z wizerunkiem zmarłego w 1792 r. na skutek upadku z konia, ...

Rekonstrukcja powozu

Wirtualna rekonstrukcja 3D powozu z XIX wieku typu Brougham na potrzeby prezentacji multimedialnej. Modelowanie w Rhino, rendering ...
1 2 3 4 5 8