Projekty

Druk 3D w praktyce

Organizator szkolenia: Bardins Sp. z o.o. Łączna ilość godzin szkoleniowych: 40 Program szkolenia: 1. Omówienie różnych technologii druku 3D pod kątem projektowania modelu 2. Rodzaje i reprezentacje geometrii ...

Komputerowe projektowanie biżuterii

Organizator szkolenia: Bardins Sp. z o.o. Łączna ilość godzin szkoleniowych: 40 Program szkolenia: 1. Wprowadzenie do modelowania przestrzennego i technologii NURBS 2. Kreślenie i modelowanie precyzyjne 3. Edycja ...

Komputerowe projektowanie jachtów i łodzi

Organizator szkolenia: Bardins Sp. z o.o. Łączna ilość godzin szkoleniowych: 40 Program szkolenia: 1. Wprowadzenie do modelowania przestrzennego 2. Kreślenie i modelowanie precyzyjne 3. Edycja obiektów i ...

Projektowanie 3D od podstaw

Organizator szkolenia: Bardins Sp. z o.o. Łączna ilość godzin szkoleniowych: 40 Oprogramowanie: Rhinoceros 3D Program szkolenia: 1. Wprowadzenie do modelowania przestrzennego 2. Kreślenie i modelowanie precyzyjne ...

Projekty UE

  Projekt „Świat w 3D – II edycja szkoleń” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie ...
1 2