Kurs Keyshot ma na celu szybkie i skuteczne wdrożenie procesu wizualizacji w szeroko pojętym cyklu projektowym. Profesjonalny rendering jako cześć etapu prototypownia jest dziś niezbędnym składnikiem każdej dokumentacji. Uczestnik szkolenia zostanie wyposażony w niezbędną wiedzę, która pozwoli samodzielnie realizować potrzeby związane z wizualizacją, niezależnie od stopnia skomplikowania projektu.
Po ukończeniu tego szkolenia, użytkownik będzie w stanie samodzielnie:
 • swobodnie poruszać się w modułach programu oraz łączyć go z dowolną aplikacją do projektowania
 • imporotwać i eksportować geometrię oraz poszczególne składniki używane do renderingu scen
 • samodzielnie modyfikować i tworzyć materiały, znać ich rodzaje i główne właściwości
 • zarządzać zasobami i biliotekami w programie
 • skutecznie dopierać i osadzać tekstury i mapy w materiałach w celu osiągnięcia różnych efektów, między innymi wielowarstwowości materiałów, ich przezroczystości oraz stopnia zużycia danej powierzchni
 • ustawiać środowiska oświetleniowe oraz pozyskiwać własne mapy środowiskowe
 • doświetlać sceny za pomocą świateł lokalnych
 • tworzyć własne studia prezentacji i wersje wizualizacji i produktu
 • komponować scenę pod katem zasad kompozycji i prezentacji
 • samodzielnie dobierać ilość szczegółów oraz jakość renderingu finalnego w zależności od czasu, którym dysponujemy na realizację wizualizacji
 • renderować wiele scen jedna po drugiej
 • dzielić renderowaną sceny na komponenty używane później do postprodukcji
 • animować poszczególne części projektu
Program szkolenia: 1. Wstęp 2. Praca z materiałami – dostęp do biblioteki materiałów – nakładanie materiałów – korzystanie z bibliotek wewnątrz panelu Projekt – kopiowanie i wklejanie materiałów – edycja materiałów – praca z oknem wyboru koloru – zapisywanie materiałów – szablony materiałów 3. Teksturowanie i mapowanie – wiadomości wstępne – mapowanie tekstur – interaktywne narzędzie do mapowania – mapy – kolor – mapy – rozświetlenie – mapy – nierówności – mapy – maski krycia – 4. Techniki teksturowania proceduralnego – wprowadzenie – mapy – granit – mapy – skóra – mapy – marmur – mapy – szum – mapy – drewno 5.Etykiety i oznaczenia – dodawanie etykiet – kasowanie etykiet – powielanie etykiet – warstwy – mapowanie, umieszczanie, skalowanie i obrót etykiet – intensywność – głębokość – dwie strony – odbłysk – współczynnik załamania 6. Oświetlanie scen – wprowadzenie – zmiana oświetlenia środowiskowego – zmiana jasności i kontrastu oświetlenia środowiskowego – zmiana kierunku oświetlenia oraz sterowanie odbiciami – kolor tła – cienie i odbicia na podłożu – światła fizyczne 7. Edytor map środowiskowych – praca z edytorem – modyfikacja map – elementy podświetlające 8. Praca z kamerami – wprowadzenie – warianty wizualizacji 9. Ustawienia silnika – tryb pracy w czasie rzeczywistym – wprowadzenie – ustawianie rozdzielczości – jasność i wartość gamma – predefiniowane ustawienia jakości – odbicia pierwotne – jakość cieni – stopień szczegółowości cieni – oświetlenie globalne – oświetlenie podłoża – siatka podłoża – efekty dodatkowe 10. Ustawienia silnika – rendering finalny – wprowadzenie – zapisywanie zrzutów ekranu – ustawienia zawansowane – czas maksymalny – maksymalna ilość próbek – kolejkowanie renderingów – renderowanie fragmentu – zapis animacji – kanały renderingu 11. Materiały – typy i ustawienia – wprowadzenie – ustawianie parametrów – rodzaje materiałów i ich właściwości.