Cel i efekty szkolenia Po ukończeniu tego szkolenia, użytkownik będzie w stanie samodzielnie:
  • poruszać się w sposób swobodny w środowisku aplikacji oraz jej interfejsie użytkownika
  • zaprojektować kadłub, edytować jego kształt
  • wykonać obliczenia hydrostatyczne i statecznościowe
  • przeprowadzić analizę kadłuba pod względem osiągów (opory, prędkości, trym, moc silnika)
  • wykonać zestawienia kosztowo-materiałowe
Wymagania wstępne Dobra znajomość systemu Windows i jego obsługi za pomocą myszki oraz conajmniej podstawowa znajomość programu Rhino i zasad modelowania przestrzennego. Program szkolenia 1. Podstawy Po krótkim wprowadzeniu poruszone będą następujące zagadnienia: – elementy składowe interfejsu użytkownika aplikacji – przegląd właściwości dokumentu i definiowanie jednostek modelu – projektowanie kadłuba – przegląd dostępnych narzędzi 2. Projektowanie i edycja kształtu kadłuba Przedstawione zostaną szczegółowo narzędzia pomocne w projektowaniu kadłuba i edycji jego kształtu. – Hull Assistants – narzędzia pozwalające na szybkie zaprojektowanie kadłuba na podstawie wprowadzanych danych wymiarowych. Umożliwiają stworzenie modelu 3D kadłuba jachtu motorowego, jachtu żaglowego i statku – Moving Control Points – edycja punktów kontrolnych modelu kadłuba – Inserting a Chine – wstawianie dodatkowych przekrojów poprzecznych w celu edycji geometrii kadłuba – Corner Continuity – edycja punktów kontrolnych narożników w przekroju wzdłużnym (głównie dziobnicy) w celu zachowania prawidłowej geometrii kadłuba 3. Wyznaczanie i edycja linii teoretycznych kadłuba Zostaną zademonstrowane funkcje umożliwiające wygenerowanie linii teoretycznych kadłuba, ich edycję i wydruk. – wprowadzenie w tematykę linii teoretycznych kadłuba statku wodnego (wzdłużnice, wrężnice, wodnice) – Defining Section Locations – wyznaczanie linii teoretycznych kadłuba – Deleting Sections – usuwanie zbędnych linii teoretycznych kadłuba – Refreshing Sections – „odświeżanie” zdefiniowanych linii teoretycznych kadłuba po edycji geometrii kadłuba – Using Real Time Sections – zmiana w czasie rzeczywistym kształtu linii teoretycznych kadłuba wraz ze zmianą jego geometrii – Toggling Section Visibility – ukrywanie zbędnych w danej chwili linii teoretycznych kadłuba – Lines Drawings – ustawienia parametrów drukowania linii teoretycznych kadłuba – Offset Tables – generownie tabel współrzędnych w formacie Microsoft Excell na podstawie zdefiniowanych linii teoretycznych kadłuba – Exporting Curves – export linii teoretycznych kadłuba w formacie IDF i PIAS 4.  Analiza hydrostatyki i stateczności Na tym etapie przedstawione zostaną funkcje umożliwiające przeprowadzenie analizy hydrostatyki i stateczności modelu 3D kadłuba. – wprowadzenie w tematykę obliczeo hydrostatycznych i statecznościowych – wymagania jakie powinien spełnid model poddawany analizie hydrostatycznej i statecznościowej – Defining the Flotation Condition(s) – zdefiniowanie parametrów pływalności – Design Hydrostatics – analiza hydrostatyki projektowej – przegląd i analiza danych wyjściowych 5. Obliczenia prędkości, optymalizacja i dobór mocy silnika Przedstawione będą metody mające na celu analizę projektowanego kadłuba pod względem osiągów (opory, prędkości, trym, moc silnika). – metoda Sawickiego (stosowana do kadłubów ślizgowych) – wprowadzenie, wymagania stawiane modelowi, obliczenia oporów, analiza danych wyjściowych – metoda Holtropa (stosowana do kadłubów wypornościowych) – wprowadzenie, wymagania stawiane modelowi, obliczenia oporów, analiza danych wyjściowych 6. Analiza kosztowo-materiałowa oraz praktyka, czyli własnoręczne wykorzystanie zdobytej wiedzy Na zakończenie poznamy funkcje pozwalające wykonać zestawienia kosztowo-materiałowe – definiowanie parametrów typowych materiałów – tworzenie bazy materiałowej – eksport i dołączanie bibliotek materiałów – przypisanie materiałom właściwości ciężarowo – kosztowych – tworzenie raportów ciężarowo – kosztowych – definiowanie i lokalizacja na modelu punktów ciężarowo – kosztowych – podsumowanie poznanych funkcji i możliwości programu Orca3D.