Cel i efekty szkolenia: Po ukończeniu tego szkolenia, użytkownik będzie w stanie samodzielnie:
  • poruszać się w sposób swobodny w środowisku aplikacji oraz interfejsie użytkownika
  • dobrać aparat oraz akcesoria
  • skalibrować aparat w zależności od specyfiki projektu
  • wykonać odpowiednie zdjęcia
  • odtworzyć geometrię fotografowanego obiektu z zastosowaniem metody geometrycznej i DSM
  • dokonać wymaganych pomiarów fotografowanego obiektu
  • nakładać tekstury na odtworzoną geometrię
Wymagania wstępne: Znajomość systemu Windows i jego obsługi za pomocą myszki oraz podstawowa wiedza na temat fotografii. Program szkolenia: 1. Wstęp – wprowadzenie w świat fotogrametrii – różnorodność zastosowań PhotoModelera – omówienie interfejsu użytkownika aplikacji – parametry aparatu decydujące o jakości projektu – czynniki wpływające na dokładność projektu – sposoby wykonywania zdjęć w zależności od charakterystyki projektu – rodzaje projektów – rodzaje znaczników wykorzystywanych w trakcie robienia zdjęć – metody orientacji zdjęć – opis metod wykorzystywanych przez program do odtwarzania geometrii 2. Projekt standardowy – opis metody geometrycznej stosowanej do odtwarzania geometrii fotografowanego obiektu – robienie odpowiednich zdjęć oraz ich dodawanie do projektów z wykorzystaniem metody geometrycznej – konfigurowanie przestrzeni roboczej w celu zwiększenia efektywności pracy – orientacja zdjęć poprzez oznaczenie i powiązanie ze sobą punktów wspólnych – przeliczenie projektu i wprowadzenie korekt – powiązanie obiektu z globalnym układem współrzędnych – tworzenie punktów, linii, krzywych oraz powierzchni z wykorzystaniem narzędzi, którymi dysponuje program w celu odtworzenia geometrii 3. Projekt kalibracyjny – zrobienie odpowiednich zdjęć do kalibracji aparatu – kalibracja aparatu z wykorzystaniem jednego arkusza kalibracyjnego – kalibracja aparatu z wykorzystaniem wielu arkuszy kalibracyjnych – interpretacja wyników kalibracji – dodawanie skalibrowanego aparatu do biblioteki 4. Projekt automatyczny – generacja znaczników kodowanych typu RAD (zwykłych i z odsunięciem) – orientacja zdjęć z wykorzystaniem znaczników kodowanych – wykorzystanie znaczników kodowanych z odsunięciem do odtwarzania geometrii – zastosowanie standardowych znaczników punktowych – metody ręcznego i automatycznego wykrywania standardowych znaczników punktowych – odtwarzanie nieregularnych powierzchni z zastosowaniem kodowanych i standardowych znaczników punktowych – dopasowywanie powierzchni do zbioru punktów 5. Metoda DSM (skanowanie obiektów z wykorzystaniem zdjęć) – robienie odpowiednich zdjęć do projektów z wykorzystaniem metody DSM – sposoby na orientację zdjęć – obróbka zdjęć w celu zwiększenia dokładności metody DSM – generowanie chmury punktów i jej obróbka – tworzenie i modyfikowanie powierzchni w postaci siatek 6. Obróbka – tworzenie, edycja oraz nadawanie materiałów – teksturowanie odtworzonych obiektów – eksport wyników do aplikacji zewnętrznych – import oraz praca z geometrią stworzoną w innych programach – interpretacja wyników oraz metody ułatwiające ich poprawę – generowanie zdjęć ortogonalnych.   Zapraszamy!