Druk 3D w praktyce

Organizator szkolenia: Bardins Sp. z o.o.
Łączna ilość godzin szkoleniowych: 40

Program szkolenia:
1. Omówienie różnych technologii druku 3D pod kątem projektowania modelu
2. Rodzaje i reprezentacje geometrii przestrzennej, zastosowania NURBS kontra POLYMESH
3. Pojęcie jakości geometrii
4. Elementy składowe modelu: krzywe, powierzchnie, bryły
5. Rodzaje powierzchni i brył
6. Krawędzie odkryte (naked) i nieodkryte, ich rola w tworzeniu brył
7. Styki wielokrawędziowe (non-manifold) i sposoby ich unikania
8. Pojęcie szczelności bryły jako gwarancja możliwości jej fizycznego wyprodukowania
9. Różnica w kształcie – maksymalne odchylenia
10. Właściwości fizyczne brył
11. Pełna diagnostyka modeli
12. Naprawa błędnych fragmentów brył
13. Analiza jakości powierzchni i jej wpływ na tworzoną geometrię
14. Analiza rozkładu krzywizn na krzywych i powierzchniach brył
15. Analiza ciągłości geometrycznych
16. Dzielenie i łączenie segmentów krawędzi w bryle
17. Pojęcie podpór i ich rola
18. Naprawa siatek POLYMESH – strategie i wyzwania
19. Budowa optymalnych do produkcji siatek POLYMESH na podstawie geometrii NURBS
20. Pomiary i ich rola w tworzeniu poprawnej geometrii
21. Tworzenie zatrzasków i wydruk modeli złożonych z wielu elementów

Powrót do strony projektu