Projektowanie 3D od podstaw (II edycja)

Organizator szkolenia: Bardins Sp. z o.o.
Łączna ilość godzin szkoleniowych: 32
Oprogramowanie: Rhinoceros 3D

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do modelowania przestrzennego
2. Kreślenie i modelowanie precyzyjne
3. Edycja obiektów i podstawowe przekształcenia
4. Techniki tworzenia geometrii
5. Zaawansowane techniki tworzenia powierzchni
6. Projekty praktyczne
7. Zaawansowana topologia NURBS
8. Analiza geometrii
9. Zaawansowane techniki modelowania
10. Rozwijanie powierzchni
11. Zaawansowane zmiękczanie krawędzi na bryłach

Powrót do strony projektu