Skanowanie 3D i fotogrametria cyfrowa

Organizator szkolenia: Bardins Sp. z o.o.
Łączna ilość godzin szkoleniowych: 40

Program szkolenia:
1. Skanowanie laserowe 3D
2. Techniki odwzorowania kształtu i wyglądu przedmiotów rzeczywistych
3. Omówienie zasady działania skanerów laserowych 3D
4. Przygotowanie skanera do pracy
5. Kalibracja systemu skanującego
6. Skanowanie 3D w praktycznych zastosowaniach
7. Oprogramowanie do obróbki danych 3D
8. Dokładność pomiaru, inspekcja, wykrywanie i usuwanie błędów pomiarowych
9. Eksport gotowego modelu do popularnych formatów 3D
10. Wprowadzenie do fotogrametrii
11. Projekt standardowy
12. Projekt kalibracyjny
13. Projekt automatyczny
14. Metoda DSM (skanowanie obiektów z wykorzystaniem zdjęć)
15. Obróbka danych.

Powrót do strony projektu