Świat w 3D – II edycja szkoleń

Projekt „Świat w 3D – II edycja szkoleń” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Realizatorem projektu jest Bardins Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Okres realizacji: 01.01.2019 r. – 31.10.2020 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest podnoszenie umiejętności i uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych w obszarze projektowania i druku 3D oraz wizualizacji 3D przez 240 osób poprzez realizację specjalistycznych szkoleń:

– Projektowanie 3D od podstaw (32 godz.), program
– Komputerowe projektowanie jachtów i łodzi (32 godz.), program
– Tworzenie fotorealistycznych wizualizacji (32 godz.), program
– Druk 3D w praktyce (32 godz.), program

Uczestnikom zapewniamy:

– 32 godziny zajęć szkoleniowych,
– materiały dydaktyczne,
– doświadczonych instruktorów
– serwis kawowy oraz obiad
– certyfikat ukończenia.

Kto może wziąć udział w projekcie:

Osoby dorosłe, powyżej 18 roku życia, zamieszkujące na obszarze województwa zachodniopomorskiego zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i osób zajmujących się produkcją podstawową produktów rolnych.

Jak się zgłosić do udziału w projekcie:

Wypełnione zgłoszenie uczestnictwa należy dostarczyć poprzez e-mail, listownie lub osobiście do biura projektu. Dokumenty zgłoszeniowe przyjmujemy do 30.06.2020 r.
Dostarczenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie. Po wstępnej weryfikacji Koordynator Projektu skontaktuje się w celu realizacji dalszego etapu procesu rekrutacyjnego. Do udziału w projekcie szczególnie zachęcamy kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami.


Harmonogram szkoleń w Szczecinie:

11-14.06.2019 Projektowanie 3D od podstaw
3-4 i 10-11.08.2019 Projektowanie 3D od podstaw
26-29.08.2019 Komputerowe projektowanie jachtów i łodzi
03-06.09.2019 Tworzenie fotorealistycznych wizualizacji
14-17.01.2020 Druk 3D w praktyce
21-24.01.2020 Projektowanie 3D od podstaw
03-06.03.2020 Tworzenie fotorealistycznych wizualizacji
10-13.03.2020 Komputerowe projektowanie jachtów i łodzi
19-22.03.2020 Projektowanie 3D od podstaw

Harmonogram szkoleń w Wałczu:

12-15.09.2019 Projektowanie 3D od podstaw
19-22.09.2019 Projektowanie 3D od podstaw
10-13.10.2019 Druk 3D w praktyce
24-27.10.2019 Druk 3D w praktyce

Harmonogram szkoleń w Gryficach:

Harmonogram szkoleń w Szczecinku:

IV kwartał 2020

24-27.03.2020 Druk 3D w praktyce
19-22.05.2020 Projektowanie 3D od podstaw
02-05.06.2020 Druk 3D w praktyce

Zajęcia w Szczecinie odbywają się w godzinach 9.00-16.00:
– w budynku Technoparku Pomerania przy ul. Cyfrowej 4, sala 0.07a, 71-441 Szczecin, 
Zajęcia w Wałczu odbywają się w godzinach 13.00-20.00 (czwartek, piątek) i 9.00-16.00 (sobota, niedziela):
– w siedzibie MOSiR, ul. Chłodna 12, 78-604 Wałcz.

Uwaga! Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z koordynatorem projektu.

Biuro projektu: Bardins Sp. z o.o., ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin
Koordynator projektu: Elżbieta Burzyńska, e-mail: projekty@bardins.pl , tel. 91 40 40 946