Projekt „Świat w 3D – II edycja szkoleń” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Realizatorem projektu jest Bardins Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Okres realizacji: 01.01.2019 r. – 31.10.2020 r.
Świat w 3D – II edycja szkoleń
Cel projektu

Celem projektu jest podnoszenie umiejętności i uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych w obszarze projektowania i druku 3D oraz wizualizacji 3D przez 240 osób poprzez realizację specjalistycznych szkoleń.

Czas trwania: 32 godz., sprawdź program szkolenia

Czas trwania: 32 godz., sprawdź program szkolenia

Jak się zgłosić do udziału w projekcie?

Wypełnione zgłoszenie uczestnictwa należy dostarczyć poprzez e-mail, listownie lub osobiście do biura projektu. Dokumenty zgłoszeniowe przyjmujemy do października 2020 r.
Dostarczenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie. Po wstępnej weryfikacji Koordynator Projektu skontaktuje się w celu realizacji dalszego etapu procesu rekrutacyjnego. Do udziału w projekcie szczególnie zachęcamy kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Uczestnikom zapewniamy:

– 32 godziny zajęć szkoleniowych
– materiały dydaktyczne
– doświadczonych instruktorów
– serwis kawowy oraz obiad
– certyfikat ukończenia.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby dorosłe, powyżej 18 roku życia, zamieszkujące na obszarze województwa zachodniopomorskiego zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i osób zajmujących się produkcją podstawową produktów rolnych.

 
 

Harmonogram szkoleń

Zajęcia w Szczecinie odbywają się w godzinach 9.00-16.00 w budynku Technoparku Pomerania przy ul. Cyfrowej 4, sala 0.07a, 71-441 Szczecin.

 
Zajęcia w Gryficach odbywają się w Liceum Plastycznym w Gryficach, ul. Piłsudskiego 34
w godzinach: 9.00-16.00

Uwaga! Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu. Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z koordynatorem projektu.

Biuro projektu: Bardins Sp. z o.o., ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin

Koordynator projektu: Elżbieta Burzyńska, e-mail: projekty@bardins.pl

tel. 91 40 40 946

Szczecin

Nabór zakończony

Wałcz

Nabór zakończony

Szczecinek

Nabór zakończony

Gryfice

Nabór zakończony